Pacht in De Groenzoom

Natuur- en recreatiegebied De Groenzoom kent 560 hectare aan water, grasland en bosschages. Voor het beheer van de graslanden in het gebied werkt de Beheercombinatie nauw samen met diverse pachters. Vanaf 1 april zullen zij weer actief zijn in De Groenzoom.

Bezoek de Groenzoom ook nu, maar volg de richtlijnen!

Nu veel voorzieningen gesloten zijn, trekken mensen erop uit om te wandelen in de natuur. Ook in de Groenzoom zien wij het aantal recreanten toenemen. Wij willen u verzoeken zich te houden aan de huisregels alsmede de extra maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Eieren rapen

Je hoeft geen geoefend vogelaar te zijn om vast te stellen dat er in De Groenzoom weer grote aantallen ganzen verblijven. Bijna alle soorten zijn vertegenwoordigd en allemaal eten ze in deze tijd hun buik flink rond, daarmee soms ook schade toebrengend aan jonge, net ontsproten rietscheuten.

Start van het broedseizoen

Nu de winter ten einde loopt, kijken we in De Groenzoom alweer uit naar het voorjaar. In het bijzonder naar de diverse soorten weidevogels die De Groenzoom ieder jaar bezoeken en er broeden. Inmiddels zijn de eerste weidevogels gesignaleerd. Om het broedseizoen dit jaar weer tot een succes te maken, vragen we u in dit artikel om uw medewerking.  

Stoere-jongens-weer

Er staat een straffe wind in De Groenzoom. Opspattend water tegen de oevers met wuivende rietkragen. Meeuwen scheren laag over de grond en kauwen en kraaien proberen met moeite tegen de harde windvlagen in te vliegen. Het is stoere-jongens-weer.

Plasdras: optimale habitat voor terugkerende trekvogels

Plasdrasgebied is bij uitstek het gebied waarop in deze tijd van het jaar de eerste trekvogels neerstrijken na een vermoeiende vlucht van enkel duizenden kilometers uit Afrika en Portugal.

Spelen in De Groenzoom

De Groenzoom is natuur, rust, weidevogels, wandelen, fietsen, en flamingo’s kijken (zo lang ze er zijn, althans). Wat onder andere nog mist zijn voor kinderen verrassende elementen zoals boomstammetjes, survivalparcours, staptegels, rare bruggetjes etc. Het Gebruikers Platform Groenzoom (adviesorgaan voor gemeenten) wil dit samen met gemeenten onderzoeken. De wenselijkheid bleek al uit de “wensenboom”, volgehangen tijdens de Culturele Wandeling door de Groenzoom.

Rammelende hazen, gevonden?!

Op 12 februari vond de eerste natuurexcursie van 2020 plaats. Een kort verslag.