© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Als u een officiële beslissing van Beheercombinatie De Groenzoom wilt waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, is de informatie verkregen via deze website onvoldoende. Vraag altijd om een ondertekende brief, een besluit, zoals bij een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst.

Beheercombnatie De Groenzoom is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook, die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar links naar andere websites.