© Cor Noorman

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Jan Smith

Documenten

Op deze pagina vindt u uiteenlopende informatie over De Groenzoom. Informatie over de recreatieve mogelijkheden in het gebied. En in de beheerplannen informatie over het beheer wat de Beheercombinatie uitvoert om recreatie mogelijk te maken en de ontwikkeling van de natuurwaarden te stimuleren. Tot slot zijn soortengidsen opgenomen van doelsoorten. Voor bijvoorbeeld vlinders en vegetatie is informatie opgenomen over de uiterlijke verschijning, verspreiding in Nederland, gewenste groeiplaatsen en dergelijke.

Beheerplan

Toelichting op alle beheertypen in het gebied en de werkzaamheden die nodig zijn om dit verder tot ontwikkeling te brengen.

Pachtkaart

Voor het beheer van de graslanden in het gebied werkt de Beheercombinatie nauw samen met diverse pachters.. Bekijk de pachtkaart van De Groenzoom.

Flyer "Big 5"

Spot de “Big 5 ” met behulp van deze flyer.

Soortengidsen

Informatie over verschillende soorten libellen die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Enkele soorten komen al voor, voor andere proberen we de omstandigheden te optimaliseren zodat ze zich kunnen vestigen.

Informatie over verschillende soorten vlinders die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Een groot aantal soorten komt al voor, voor enkele proberen we de omstandigheden te optimaliseren zodat ze vanuit omringende gebieden zich ook in De Groenzoom zullen vestigen.

Informatie over verschillende soorten weidevogels die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Vele soorten broeden in De Groenzoom of vinden er hun voedsel.

Informatie over verschillende soorten struweelvogels die in De Groenzoom een plekje zouden moeten kunnen vinden. Vele soorten broeden in De Groenzoom of vinden er hun voedsel.

Er groeien en bloeien allerlei soorten in De Groenzoom. De soortenrijkdom neemt geleidelijk toe.

Jaarrapportages

De eerste jaarrapportage van Beheercombinatie de Groenzoom. Hierin staan alle bevindingen van 2016.

In 2017 hebben we het geleerde van ons aanvangsjaar in de praktijk gebracht en zijn we belangstellende veel meer gaan informeren en betrekken. Lees erover in het jaarverslag 2020.

We zetten de ingeslagen weg voort, is te lezen in het jaarverslag 2018. De prettige samenwerkingen, de betrokkenheid bij het gebied en de ontwikkelingen van flora en fauna zijn de basis voor het realiseren van de voorgenomen doelen.

De jaarrapportage 2019 beschrijft hoe wij De Groenzoom zien groeien en bloeien, niet alleen letterlijk door de aanwezige flora maar ook figuurlijk betreffende fauna en de betrokkenheid van de omgeving.

De jaarrapportage 2020 beschrijft hoe wij De Groenzoom zich afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In 2020 is een uitgebreide inventarisatie gedaan, zowel betreffende natuur als recreatie.

De jaarrapportage 2021 stond in het teken van het verwerken van de verzamelde gegevens en mede op basis daarvan mogelijkheden voor het optimaliseren van het beheer te onderzoeken.

Partijen

Bij De Groenzoom zijn verschillende partijen betrokken die zorgen voor het beheer en onderhoud.

© Cor Noorman

© Jan Smith

© Jan Smith

© Cor Noorman

Beheer

Lees hier meer over onze doelstellingen voor de natuur en de lokale betrokkenheid.