Natuurexcursie De Groenzoom; doortrekkers en wintergasten

Op woensdag 13 november organiseert beheerder Cor Noorman een natuurexcursie rond het moeras in het centrale deel van De Groenzoom. De wandeling gaat langs brede rietkragen…

Voedsel in overvloed

In deze tijd van het jaar wordt veel onderhoud gepleegd in De Groenzoom. Na de laatste maaibeurt van het jaar van de grote grasvelden, is het nu de beurt aan de door riet begroeide oevers in sommige delen van het gebied. Dit gebeurt in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland en wordt uitbesteed aan een onderaannemer.

activiteiten POkO in de Groenzoom

De afgelopen week waren leden van de Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland actief langs verschillende watergangen in en rond De Groenzoom. Zij controleerden er de kwaliteit van het oppervlaktewater in het kader van deelname aan het Europa wijde project genaamd ‘Drinkable Rivers’…

Natuurexcursie De Groenzoom; ontdek de herfst!

Op woensdag 9 oktober a.s. kunt u deelnemen aan een wandelexcursie in De Groenzoom. Beheerder Cor Noorman vertelt …