© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Spelen in De Groenzoom

04-02-2020

De Groenzoom is natuur, rust, weidevogels, wandelen, fietsen, en flamingo’s kijken (zo lang ze er zijn, althans). Wat onder andere nog mist zijn voor kinderen verrassende elementen zoals boomstammetjes, survivalparcours, staptegels, rare bruggetjes etc. Het Gebruikers Platform Groenzoom (adviesorgaan voor gemeenten) wil dit samen met gemeenten onderzoeken. De wenselijkheid bleek al uit de “wensenboom”, volgehangen tijdens de Culturele Wandeling door de Groenzoom.

In het najaar van 2019 is door honderden mensen meegedaan aan de Culturele Wandeling door de Groenzoom. In het parcours was ook het Platform Groenzoom present, die toelichting gaf aan de passerende wandelaars, en vroeg om eventuele wensen voor de Groenzoom in de “wensenboom” te hangen.

Het Platform Groenzoom kan niet zelf projecten aanpakken, maar adviseert gemeenten en beheerder inzake de Groenzoom. De wensenboom was bedoeld om te inventariseren welke wensen er bij gebruikers leven.

We hebben bijna 100 wensen ontvangen. De boom was op een gegeven ogenblik vol, en de resterende wensen werden op papier ingeleverd. Ze liepen uiteen van “Groenzoom prima, houden zo”; “tappunten voor water gewenst”; “te veel distelgroei”; distels zijn heel mooi”; realiseren van een openbaar toilet”; tot “betere communicatie”; survivalparcours/verrassende speelelementen voor kinderen” en een “goed hondenbeleid”.

Een aantal van de wensen zitten al in de planning, of zijn recent gerealiseerd. Voorbeelden zijn het openbaar toilet (bij de Hichte), en het hondenbeleid.

Het Platform heeft bij de resterende wensen prioriteiten gezet. Zo is het een goede zaak, als de communicatie verder verbeterd wordt. De Beheercombinatie Groenzoom zal zich hier sterk voor maken. Daarnaast wil het Platform, samen met de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de Groenzoom (Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) onderzoeken of in de Groenzoom enkele met elkaar samenhangende speelplekken kunnen worden gerealiseerd, als aanvulling op het aanbod dat in de omringende groengebieden al aanwezig is.

Het Platform is blij met alle ingebrachte ideeën, en natuurlijk ook met de waardering, die uit veel reacties blijkt. Later bleek dat zelfs Flamingo’s de Groenzoom wel zien zitten!