© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Over De Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt tussen de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en grenst aan Zoetermeer-Rokkeveen. In 2010 werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van het gebied, waarbij een aantal agrarische functies plaatsmaakten voor een uniek natuurgebied.

Door goed beheer hebben kruiden en planten zich kunnen ontwikkelen en neemt de diversiteit in het gebied nog steeds toe, waardoor een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei vogels, vlinders en andere insecten is ontstaan.

Als bezoeker kunt u genieten van al het moois dat dit natuurgebied te bieden heeft. Met wandelpaden, fiets-, kano- en ruiterroutes is het gebied toegankelijk gemaakt voor recreatie. Op de kaart vindt u een overzicht van alle routes. In De Groenzoom worden regelmatig allerlei activiteiten georganiseerd, waarvan u in de agenda kunt kennisnemen.

Groen en recreatie zijn belangrijk voor inwoners van onze regio. Om te voorkomen dat gemeenten aan elkaar groeien, werden vanuit de overheid plannen ontwikkeld om de tussengebieden open en groen te houden. Voor dat doelwerd door provincie Zuid-Holland de Groenblauwe Slinger gelanceerd – een recreatieve en ecologische verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart.

De door waterpartijen doorsneden riet- en graslanden van De Groenzoom en de verspreid liggende boom- en struikpartijen dragen bij aan het karakter van Oudhollands open polderlandschap. In het kader van goed natuurbeheer worden sommige percelen ook begraasd door runderen en schapen.

Kaart

Download de kaart om de verschillende routes te bekijken.

Agenda

Huisregels

Houd rekening met elkaar en met de natuur en volg de huisregels van het gebied!

© Jan Smith

© Cor Noorman

© Cor Noorman

© Jan Smith

Beheer

Lees hier meer over onze doelstellingen voor de natuur en de lokale betrokkenheid.