© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Jan Smith

Gebruikersplatform

Het gebruikersplatform is in 2016 opgericht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over de inrichting en het beheer met betrekking tot de kernfuncties aan betrokken partijen (terreinbeherende organisatie, gemeente, ambtelijk opdrachtgever), activiteiten in het gebied samen met de terreinbeheerder en andere organisaties te stimuleren en bovendien actief contact te zoeken met de gebruikers van het gebied.

Het gebruikersplatform stelt daarbij het evenwicht tussen de vier kernfuncties van De Groenzoom centraal. Dit zijn:

 • Waterberging
 • Recreatie en natuureducatie
 • Natuurontwikkeling
 • Landschapsbeleving

Het is een onafhankelijk platform, maar het staat wel in nauw contact met zowel de gemeente als de beheercombinatie, de bewoners en de gebruikers van de Groenzoom.

Het Gebruikersplatform bestaat uit de volgende bestuursleden:

 • Jaap van Staalduine als voorzitter, oud-wethouder van Pijnacker-Nootdorp en in die hoedanigheid betrokken bij de aanleg van het gebied
 • Jellie van Vliet-Piersma als secretaris (bewoner, mede-eigenaar De Hichte en B&B Hoeve Cornelia)
 • Gerard de Hoog als penningmeester (bestuurslid Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker)
 • Jack Holleman (sportvisserij pachter)
 • Jos Arends (omwonende en gebruiker)
 • Jasper Blom (omwonende en gebruiker)
 • Laurens Hofman (omwonende en gebruiker, lid Hondenbelangen Oostland)
 • Peter Kamminga (omwonende en gebruiker)
 • Peter Wienbelt (voorzitter Natuur- en Vogelwacht Rotta)
 • Cees van der Burg (tuinbouwkundige en actief bij Natuur- en Vogelwacht Rotta)

Het gebruikersplatform is bereikbaar via info@platformgroenzoom.nl

Menu

Kaart

Download de kaart om de verschillende routes te bekijken.

Agenda

Partijen

Bij De Groenzoom zijn verschillende partijen betrokken die zorgen voor het beheer en onderhoud.

© Cor Noorman

© Jan Smith

© Jan Smith

© Jan Smith

Beheer

Lees hier meer over onze doelstellingen voor de natuur en de lokale betrokkenheid.