Natgras en plasdras

Nat grasland en plasdrasgebied vormen samen een belangrijke leefomgeving voor de weidevogels die nu, na een lange, vaak uitputtende vlucht vanuit de overwinteringsgebieden terugkeren in Nederland.

Informatiebijeenkomst De Groenzoom

Op donderdag 21 maart wordt er in het ‘t Manneke een informatiebijeenkomst gehouden over De Groenzoom.

Broedseizoen in De Groenzoom

Wij kijken alweer uit naar de diverse soorten weidevogels die De Groenzoom ieder jaar weer bezoeken en er broeden.