© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Plasdras: optimale habitat voor terugkerende trekvogels

05-03-2020

Plasdrasgebied is bij uitstek het gebied waarop in deze tijd van het jaar de eerste trekvogels neerstrijken na een vermoeiende vlucht van enkel duizenden kilometers uit Afrika en Portugal. In de Groenzoom zijn verschillende delen van het polderlandschap tijdelijk onder en laagje water gezet om de vogels gelegenheid te bieden met hun kwetsbare snavels in de vochtige grond te peuren naar wormen en ander voedsel. Grutto, tureluur en kluut maken er al dankbaar gebruik van zo leert een rondje door het gebied vandaag.

Grutto in de Bergboezem

Dankzij het feit dat het waterbeleid in de Bergboezem is aangepast, is er in deze periode nu plasdras te over. Gisteren telde ik er al een stuk of tien grutto’s, vanochtend telde ik ruim het dubbele aantal. Ook een eerste tureluur liep al lekker te foerageren om weer op sterkte te komen na zijn vermoeiende reis uit Afrika. Ze zullen de komende dagen maar wat graag met tientallen tegelijk willen neerstrijken om weer op krachten te komen voordat ze verder trekken naar hun broedgebieden. Uiteraard blijven er nog genoeg in het gebied achter om er de komende tijd te paren en te broeden. De foto’s zijn niet al te scherp, want de vogels stonden een behoorlijk eind weg en tegen het licht in.

Grutto in de Oostmeerpolder

Ook in het plasdrasgebied in de Oostmeerpolder is het aantal grutto’s al niet meer op tien vingers te tellen. Ook het aantal scholeksters en de eerste kluten hebben al een plakje in het drassige land gevonden om eten te zoeken.

Grutto in de Oude Polder van Pijnacker

In het glanshaverhooiland van deelgebied 4 van De Groenzoom had ik meer geluk met de foto’s. Ook daar is nu een groot plasdrasgebied waarin ik vanochtend vroeg, naast een tiental scholeksters, tot mijn grote vreugde ook al een stuk of acht grutto’s kon tellen. De lente zit er over duidelijk aan te komen.

Tekst en afbeeldingen: Jan Smith