© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Pacht in De Groenzoom

19-03-2020

Natuur- en recreatiegebied De Groenzoom kent 560 hectare aan water, grasland en bosschages. Voor het beheer van de graslanden in het gebied werkt de Beheercombinatie nauw samen met diverse pachters. Vanaf 1 april zullen zij weer actief zijn in De Groenzoom.

Beweiding en maaien

Verspreid door het gebied zijn weilanden en dijken verpacht. Runderen en schapen dragen hun steentje bij aan het beheer door zaailingen van bomen en struiken weg te eten en gras in toom te houden. Hierdoor blijven de grazige weides in stand en komen kruiden steeds beter tot ontwikkeling.  Niet alleen helpen de schapen en runderen op deze percelen mee met het beheer, ook vergroot hun aanwezigheid de recreatieve waarde en de bijzonderheid van het natuur- en recreatiegebied.

Niet op alle verpachte percelen vindt overigens beweiding plaats. De pachter in  De Bergboezem maait de percelen, het maaisel droogt hij om het vervolgens als veevoer te gebruiken. Zo kunnen de dieren ook wanneer zij ’s winters op stal staan van gebiedseigen voedsel worden voorzien. Het maaibeheer in de Bergboezem is afgestemd op de broedende weidevogels, zodat maaiwerkzaamheden het broeden en de opgroeiende kuikens niet verstoren.

Ongewenst gedrag

De Beheercombinatie en de pachters, voornamelijk uit de directe omgeving van de Groenzoom, werken op een prettige manier samen. Dit kan niet in alle gevallen gezegd worden van de bezoekers in het gebied. Het is al een aantal keren voorgekomen dat hekwerken door vandalen werden vernield. Ook is het vee meermaals opgejaagd door honden, waarbij schapen letsel hebben opgelopen.

Zowel De Beheercombinatie als de pachters zijn met regelmaat in het gebied. Wij kunnen echter ook niet continu het gehele gebied in het oog houden. Ook aan u willen we daarom vragen samen met ons een oogje in het zeil te houden. Zo kunnen we met zijn allen zorgdragen voor een mooi, schoon, heel en veilig natuur- en recreatiegebied.

Contact opnemen

Als u bijzonderheden ziet kunt u dit melden aan de pachter van het betreffende gebied, of aan onze beheerder Cor Noorman. Zijn contactgegevens vindt u op de website. Misstanden kunt u desgewenst ook melden via uw lokale politie of meldmisdaadanoniem.nl.

Op bijgaande kaart ziet u wie de pachters van de diverse percelen zijn. Via onderstaande telefoonnummers kunt u de pachters bereiken:

Mark Teeuw:                    06- 22 37 67 97

Mark van Santen:            06- 23 46 04 42

Wouter Zegwaard:          06- 50 46 13 83

Theo Hogervorst:            06- 51 33 19 10

Henk Steeneveld:           06- 51 05 05 86

Michel de Koning:           06- 10 48 74 71

Komende maanden zullen wij u nader kennis laten maken met enkele pachters. Hoe zie hun bedrijf eruit? Hoe dragen zij bij aan het beheer in De Groenzoom?

Afbeeldingen: Jan Smith en Ingeborg Bax