© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Betrokken partijen

Bij De Groenzoom zijn betrokken:

  • Gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
  • Beheercombinatie De Groenzoom
  • Hoogheemraadschap van Delfland

Gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp

De beide gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van De Groenzoom. Samen met de beheerder, het gebruikersplatform en alle andere betrokkenen werken we aan het vergroten van de natuurwaarden en de recreatieve waarden van het gebied.

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het beheer van de primaire watergangen in De Groenzoom. Tevens controleert het Hoogheemraadschap de veiligheid van de kades. De Bergboezem Berkel heeft een speciale status als waterbergingsgebied. Het Hoogheemraadschap bepaalt wanneer water ingelaten moet worden om overlast in andere gebieden te voorkomen.

Beheercombinatie De Groenzoom

De Groenzoom wordt vanaf 2016 beheerd, onderhouden en ontwikkeld door Beheercombinatie De Groenzoom. Deze combinatie bestaat uit idverde Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Puntidverde Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding.

Kaart

Download de kaart om de verschillende routes te bekijken.

Agenda

Beheer

Lees hier meer over onze doelstellingen voor de natuur en de lokale betrokkenheid.

© Jan Smith

© Jan Smith

© Jan Smith

© Jan Smith

Documenten

Bij De Groenzoom zijn verschillende partijen betrokken die zorgen voor het beheer en onderhoud.