© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Natuurexcursie De Groenzoom; ‘doortrekkers en wintergasten’

22-10-2019

Op woensdag 13 november organiseert beheerder Cor Noorman een natuurexcursie rond het moeras in het centrale deel van De Groenzoom. De wandeling gaat langs brede rietkragen waarin we met een beetje geluk baardmannetjes en de roerdomp kunnen zien. Aanmelden voor deze wandeling kan tot uiterlijk een week voor aanvang via beheer@degroenzoom.nl.

Het broedseizoen ligt al weer ver achter ons. Veel van onze broedvogels in Nederland zijn inmiddels weggetrokken naar de overwinteringsgebieden in Zuid-Europa tot diep in Afrika. Voor hen in de plaats komen vogels uit Noord-Europa en Rusland voor een kort verblijf om daarna weer door te trekken of om bij ons te overwinteren. Op het brede water in De Groenzoom verblijven bijvoorbeeld elk najaar en winter honderden eenden zoals krakeend, kuifeend, pijlstaart, slobeend, tafeleend, smient en wintertaling.

Verzamelpunt en aanmelden

De excursies op woensdag 13 november starten om 13.00 uur en 15.00 uur, duren maximaal 2 uur en zijn geheel gratis. Het verzamelpunt is op de parkeerplaats tegenover Meerweg 42, 2651 KS Berkel en Rodenrijs. Wilt u mee op pad? Meld u uiterlijk één week voor aanvang aan door een e-mail te sturen aan beheer@degroenzoom.nl. Vermeld hierbij ook welke starttijd uw voorkeur heeft. Hondenbezitters wordt vriendelijk verzocht hun hond niet mee te nemen. Belangrijk: draag goede wandelschoenen en neem een verrekijker mee.