© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Activiteiten van POkO in de Groenzoom

16-10-2019

De afgelopen week waren leden van de Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland actief langs verschillende watergangen in en rond De Groenzoom. Zij controleerden er de kwaliteit van het oppervlaktewater in het kader van deelname aan het Europa wijde project genaamd ‘Drinkable Rivers’ onder auspiciën van Waterlab van de TU Delft, Wageningen University en Wetsus in Friesland. Doel van het project is om deze weken metingen te verrichten in zoveel mogelijk Europese rivieren en de stroomgebieden daarvan. Deelname aan dit project draagt bij aan de gezondheid van Europese rivieren en het milieu eromheen. Door het verzamelen van zoveel mogelijk meetdata, hopen de organisatoren inzicht te verschaffen over de gezondheid van de rivieren en hun stroomgebieden.

De Projectgroep heeft in eerste instantie 10 metingen uitgevoerd van ondermeer de waterhardheid, het fosfaatgehalte, de zuurgraad, en het nitriet- en nitraatgehalte. Ook zaken als geur en kleur, elektrische geleidbaarheid en het doorzicht werden bepaald.Voorts werden watermonsters genomen voor de controle op aanwezigheid van E-coli-(poepbacteriën). Gemeten werd onder meer in de Noordeindsevaart, de vijver bij Gemaal Voorafsche Poler, de Ruyvensevaart, de Bovenvaart, de Boezemvaart en tenslotte in de Zweth die uitkomt in de Schie en uiteindelijk via de Maas naar zee stroomt.

Ook in het Rottemerengebied zijn inmiddels twee groepen vrijwilligers bezig met het in kaart brengen van genoemde parameters in een traject vanaf de Rottemeren tot aan het stedelijk gebied van Rotterdam, uiteindelijk ook uitmondend in de Maas.

Alle meetresultaten (dus ook die vanuit andere landen om ons heen) worden via verschillende apps geregistreerd en in een online-database verzameld. Op 25 oktober aanstaande centraal geüpload om vervolgens door studenten en wetenschappers van Roosevelt University in Middelburg geanalyseerd te worden en in een rapport samengevat. Dat rapport zal in een latere fase worden aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Landbouw.

Informatie over het project Drinkable Rivers is ondermeer te vinden op social media (#drinkablerivers, # citizenscience en # WtareLabSC). Ook kunt u een en ander uitvoerig lezen op www.drinkablerivers.org.

Tekst en afbeelding: Jan Smith