© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Maaien glanshaverhooiland in juni

Het glanshaverhooiland werd de afgelopen jaren al vanaf mei gemaaid. Door het koude voorjaar beginnen we dit jaar iets later, waarschijnlijk vanaf half juni.

31-05-2021

Maaien vanaf mei
In 2019 en 2020 begonnen we vanaf eind mei met het maaien van het glanshaverhooiland. Hiermee voorkomen we dat ongewenste kruiden, zoals distel en ridderzuring, zich uitzaaien. Andere gewenste kruiden krijgen daardoor een kans om te groeien zonder te veel concurrentie. Het aantal bloemrijke kruiden neemt toe, wat voedsel biedt voor insecten. Die insecten worden op hun beurt weer gegeten door weidevogelkuikens.

Maaien in mei is niet ideaal voor weidevogels en hun kuikens. Als we maaien in mei nemen we daarom voorzorgsmaatregelen om de overlast op deze soorten zo veel mogelijk te voorkomen. We inventariseren bijvoorbeeld waar nesten aanwezig zijn en passen de maaisnelheid aan.

Dit jaar maaien vanaf half juni
Door de koude aprilmaand is de natuur dit jaar een paar weken verlaat. Grassen groeien trager en weidevogels zijn later gaan broeden. Momenteel zitten veel weidevogels nog op het nest. In mei beginnen met maaien is daardoor niet verstandig. Daar komt nog eens bij dat de terreinen moeilijk begaanbaar zijn door de natte omstandigheden.

Door het verlate broedseizoen en de trage ontwikkeling van ongewenste kruiden maaien we daarom dit jaar later. We bekijken het van week tot week en starten waarschijnlijk met maaien vanaf half juni. Hierbij nemen we dezelfde voorzorgsmaatregelen om overlast op weidevogels en hun kuikens te voorkomen.