© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Toezicht door BOA’s

Eén tot enkele keren per week houden BOA’s van gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp toezicht in de Groenzoom. Waar letten zij op?

29-04-2021

Wat doen de BOA’s?
BOA’s hebben in de Groenzoom een toezichthoudende rol. Ze houden bijvoorbeeld in de gaten of er geen honden loslopen op plekken waar dat niet mag, of er geen gemotoriseerd verkeer in de Groenzoom is en of vissers wel een vergunning hebben. Als mensen de regels overtreden, spreken de BOA’s hen daarop aan en delen soms ook bekeuringen uit.

Broedseizoen
Tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) is er extra aandacht voor loslopende honden. Dit mag namelijk alleen op hondenlosloopplaatsen. Als er toch honden los lopen op plekken waar dat niet mag, spreken de BOA’s hondeneigenaren daarop aan.

De BOA’s letten ook op dat afgesloten gebieden niet betreden worden. In de periode 15 maart – 15 juni is er geen toegang tot De Bergboezem. Dit geeft rust aan weidevogels, wat essentieel is voor het broedsucces. Verstoring kost de vogels extra energie om hun kroost te beschermen, die ze op een ander moment tekort komen. Ook is de kans op predatie groter wanneer ze het nest verlaten.

Door ons aan de regels te houden, verstoren we de natuur niet en kunnen we er allemaal van genieten!