© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Maaien Groenzoom van start

De Groenzoom wordt de komende tijd gemaaid, te beginnen met het glanshaverhooiland.

17-06-2021

We zijn begonnen met het maaien van de Groenzoom. Het glanshaverhooiland is als eerste aan de beurt. We laten langs langs de sloten en randen van percelen een brede strook gras en kruiden staan. Hier vinden de aanwezige weidevogels en hun vliegvlugge jongen, maar ook bijvoorbeeld hazen, een mooie plek bij gevaar. Deze stroken nemen we mee in de tweede maaibeurt. Het gras dat vrijkomt komt ten goede aan lokale ondernemers. Naast het glanshaverhooiland beginnen we ook met het klepelen van distelhoeken en het maaien van de kanoroute.

Wanneer precies gemaaid wordt hangt af van de weersomstandigheden.

Mocht u over het maaien in de Groenzoom nog vragen hebben, neem dan contact op met de beheerder Cor Noorman: beheer@degroenzoom.nl