© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Maaien glanshaverhooiland in mei

19-05-2020

In mei starten we met een beperkt aantal maaiwerkzaamheden in De Groenzoom. Onderstaand beantwoorden we enkele vragen over deze werkzaamheden. 

Waarom in mei al percelen maaien?

Enkele ongewenste kruiden (ridderzuring en distels) en bepaalde grassoorten zijn nog te dominant aanwezig. Door te maaien, voorkomen we dat deze zich uitzaaien. Maaien in mei betekent dat dit zaad afgevoerd wordt, samen met het gras. Op open plekken krijgen zaden van bloemrijke kruiden vervolgens de mogelijkheid te kiemen, zonder concurrentie van dominante grassen en kruiden die ongewenst zijn. Hierdoor krijgen bloemrijke kruiden vervolgens ruimschoots de kans zich te ontwikkelen.

Welke voordelen biedt dit voor fauna?

Doordat het aandeel bloemrijke kruiden toeneemt, is meer voedsel aanwezig voor insecten. Deze insecten zijn op hun beurt essentieel als voedsel voor de weidevogelkuikens. Tevens kunnen de kuikens zich in een kruidenrijke vegetatie beter verplaatsen dan in een dichte grasvegetatie, waardoor ze energie besparen. We zetten daarom nu volop in op de ontwikkeling van bloemrijke kruidenvegetaties, zodat toekomstige generaties weidevogels ideale omstandigheden aantreffen om kun kuikens groot te brengen. Ook de vlinders in het gebied profiteren van een bloemrijke vegetatie.

Hoe voorkomen we overlast voor fauna?

Maaien in mei is uiteraard niet ideaal voor de weidevogels en hun kuikens in De Groenzoom, dat realiseren wij ons als beheerder zeer zeker. We nemen daarom uiteenlopende voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat fauna hinder ondervindt van de maaiwerkzaamheden.

  • Zodra weidevogels zich in het voorjaar in het gebied begeven brengt de beheerder in beeld waar zij hun nest bouwen en eieren leggen.
  • Voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden markeren we de eventueel nog aanwezige nesten (de meeste eieren zijn inmiddels uitgebroed, de nesten verlaten). We maaien op ruime afstand van deze nesten.
  • De machinist van de trekker maait van binnen (midden perceel) naar buiten (randen), kuikens maar ook hazen kunnen dan naar de randen van het perceel trekken.
  • Aan de randen blijft minimaal 4 vegetatie staan, dit wordt nu niet gemaaid
  • Circa 50% van de percelen wordt gemaaid, op de overige percelen vinden tot zeker 15 juni geen werkzaamheden plaats.
  • De machinist op de trekker past zijn snelheid aan.

Als beheercombinatie realiseren we ons dat we niet 100% kunnen uitsluiten dat fauna hinder ondervind van onze werkzaamheden. We doen er echter alles aan om dit nu tot een minimum te beperken. Met deze maatregelen optimaliseren we omstandigheden zodat nog meer weidevogels zich hier vestigen en hun kuikens tot wasdom kunnen komen. Ook voor insecten en andere fauna zijn deze maatregelen positief.

Hoe bepaalt de beheercombinatie welke percelen op welk moment gemaaid worden?

Met de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en het gebruikersplatform en hun achterban bespreken we de doelstellingen voor het gebied. Tevens beoordelen we het beeld van de actuele vegetatie en de aanwezige fauna in het gebied. Op basis daarvan bepalen we welke maatregelen nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Als wijzigingen in dit beheer nodig zijn stemmen we dit af, bijvoorbeeld tijdens veldbezoeken waarbij we samen met de omgeving het actuele beeld beoordelen.

Afbeeldingen: Ingeborg Bax en Cor Noorman