© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Weelderige Groenzoom

16-04-2020

Wie van geel en groen en blauw houdt kan nu in De Groenzoom volop genieten. Door de lenteachtige temperaturen schiet het gebied binnen een paar dagen vol in kleur, waarbij het geel in de bermen en op de kades absoluut in het oog springt.

Vroegbloeiers als raap- en koolzaad stralen uitbundig en verdragen geen begrenzing. Overal in het landschap verschijnen felgele strepen en vlakken. Geel voert daarbij de boventoon, de kleur die  staat symbool voor vreugde, vrolijkheid en plezier. Het groen van het loof en het gras eronder tempert die uitbundigheid enigszins en brengt wat meer balans en kalmte in het beeld. Het blauw van het water en de lucht werkt verkoelend en rustgevend. Zo hier en daar een toefje wit fluitenkruid maakt het kleurrijke voorjaarsboeket compleet.

Maar er is een keerzijde.

Raapzaad en koolzaad zijn plantensoorten die het naar hun zin hebben op voedselrijke en verstoorde grond. In De Groenzoom staat het op kades en in bermen die tot voor kort jaarlijks werden geklepeld. Daarbij werd de vegetatie met kettingen kapotgeslagen en op de beschadigde grond achtergelaten. Platenresten konden op deze manier snel weer worteltrekken en binnen afzienbare tijd uitgroeien tot de dominante soort. Vergroting van de soortenrijkdom en de ontwikkeling van de biodiversiteit kwamen daardoor behoorlijk in het gedrang.

Het beheer van de bermen en kades in het gebied is sinds enige tijd echter gericht op verschraling van de grond met als doel die twee belangrijke voorwaarden voor de natuurwaarden in De Groenzoom te versterken.

Verminderen van de voedselrijkdom, verarming van de grond staat dus voorop en om dat te bereiken heeft het klepelen allereerst plaatsgemaakt voor maaien. Gefaseerd maaien wel te verstaan, waarbij delen vegetatie wel en andere delen niet gemaaid worden Bijkomend voordeel daarbij is dat er altijd bloeiende planten en kruiden beschikbaar blijven voor de insecten.

Het maaisel laat de beheerder eerst enige dagen op de grond liggen voordat het wordt afgevoerd, waardoor zaadjes – juist van andere wat minder zichtbare bloemen en kruiden in de bodem kunnen vallen en ook insecten het vege lijf kunnen redden.

Dit proces van bodemverschraling vergt enige tijd, meerdere seizoenen zelfs, maar langzamerhand zullen de resultaten van al die inspanningen volop zichtbaar worden door een nog gevarieerder kleurenpalet van een nog weelderiger Groenzoom.

Kom genieten.

Tekst en afbeeldingen: Jan Smith