© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Plantenonderzoek in De Groenzoom

05-05-2020

De inventarisatie van planten in De Groenzoom is weer begonnen. Gedurende de lente- en zomermaanden onderzoekt de beheercombinatie, op verschillende momenten, welke planten in de verschillende natuurtypen voorkomen.

Natuurtypen

De Groenzoom is onderverdeeld in verschillende natuurtypen. Er zijn zes verschillende natuurtypen te onderscheiden in de Groenzoom; moeras, bloemrijke dijk, kruiden- en faunarijk grasland, glanshaverhooiland, vochtig hooiland en vochtig weidevogelgrasland. Het moeras en vochtig weidevogelgrasland hebben geen doelsoort planten. In deze gebieden bekijkt de beheercombinatie de ontwikkeling van de vegetatie als geheel en brengen wij in beeld welke soorten aanwezig zijn.

Doelsoorten

De andere vier natuurtypen hebben elk hun eigen doelsoorten. Dit zijn de soorten die door hun aanwezigheid aangeven dat de vegetatie zich ontwikkeld richting het gewenste beeld. Dit gewenste beeld wordt bepaald door bodem en waterhuidhouding. Daarnaast stuurt de beheercombinatie door middel van beheeringrepen.

Door elk jaar de aanwezigheid van deze planten te onderzoeken kan de ontwikkeling van het gebied worden gemonitord. Het onderzoek in De Groenzoom focust zich op deze soorten. Als één van de doelsoorten wordt waargenomen legt degene die de inventarisatie uitvoert dit digitaal vast (locatie, soort, bijzonderheden).

Stageopdracht

Op dit moment ben ik, Arie Ebbenhorst, bezig met de studie Toegepaste Biologie op de Hogeschool Aeres Almere. Ik zit in mijn 2de leerjaar en doe nu stage bij idverde Advies Den Bosch. Ik heb de opdracht gekregen van idverde Advies Den Bosch om namens Beheercombinatie De Groenzoom het plantenonderzoek dit jaar te doen in De Groenzoom. Hierbij heb ik een rooster opgesteld wanneer ik ga onderzoeken. Het is belangrijk om dit op de goede momenten te doen zodat je geen planten misloopt. Daarom is een schema gemaakt waarop te zien is wanneer welke plant bloeit en wanneer de inventarisaties plaatsvinden. De doelsoorten zullen in de lente en zomer in totaal 5 keer worden geïnventariseerd.

Bloei

De meeste planten zijn het best te herkennen wanneer ze in bloei staan. Dat is het moment waarbij de bloemen of aartjes van de plant zichtbaar zijn. Deze onderdelen kunnen het best worden gebruikt om planten van elkaar te onderscheiden. Met een moeilijk woord heet dit determineren.

Tijdens de eerste ronde staat het fluitenkruid volop in bloei. Deze plant is goed te herkennen aan de kleine witte bloemetjes die samengestelde schermen vormen. Ook de pinksterbloemen zijn nu goed te zien. Deze zijn te herkennen aan de witte tot paarse bloemetjes die in kleine groepjes boven het gras uit komen.

Via de website zal ik jullie komende maanden op de hoogte houden van mijn bevindingen.

Afbeeldingen: Cor Noorman en Ben Groenen