© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Waardplanten voor vlinders

28-05-2020

Waardplanten zijn van levensbelang voor vlinders. Dit groeiseizoen doe ik onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van de waardplanten van de doelsoorten in De Groenzoom.

Waardplanten voor vlinders

Waardplanten zijn belangrijk voor de voortplanting van vlinders. De vlinders die in De Groenzoom als doelsoort zijn aangewezen, hebben ook allemaal hun eigen waardplanten. Voorbeeld van een doelsoort-vlinder is het oranjetipje. Deze vlinder legt zijn eitjes uitsluitend op look zonder look of pinksterbloemen. Het is dus belangrijk om deze planten in het gebied te hebben zodat de vlinders zich kunnen voortplanten. Ook planten die minder voor de hand liggen zijn belangrijk voor sommige vlinders. De grote brandnetel is bijvoorbeeld een waardplanten voor de kleine vos en de dagpauwoog. Ook de grote brandnetel heeft daarmee zijn plek in De Groenzoom

Inventarisatie periodes

De waardplanten worden gelijktijdig met de doelsoort planten geïnventariseerd. Dit gebeurt in de lente en zomer in totaal 5 keer. Doordat meerdere keren opnames worden gedaan,wordt de kans dat bepaalde planten niet worden genoteerd omdat ze nog niet herkenbaar waren verkleind. Komende periode houden wij u via deze site op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.

Stageopdracht

Op dit moment ben ik, Arie Ebbenhorst, bezig met de studie Toegepaste Biologie op de Hogeschool Aeres Almere. Ik zit in mijn 2de leerjaar en doe nu stage bij idverde Advies Den Bosch. Ik heb de opdracht gekregen van idverde Advies Den Bosch om namens Beheercombinatie De Groenzoom het plantenonderzoek dit jaar te doen in De Groenzoom.

Afbeeldingen: Arie Ebbenhorst en Ben Groenen