© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Vismonitoring

In opdracht van Hengelsportvereniging Groot-Rotterdam (visrechthebbende) heeft afgelopen week de monitoring van de visstand in enkele wateren van de Groenzoom plaats gevonden. Alvast een eerste indruk. 

16-02-2022

Op 6 locaties is door Kroon Visserij Service Nederland met een zegen gevist. Dit is een net dat in een cirkel wordt rondgevaren en vervolgens binnengetrokken. Aanwezige vissen worden zo omsloten en gevangen.
Ook is op 6 locaties 250 meter van de oeverzone bemonsterd door middel van elektrovisserij. De vissen in de buurt van het elektrovisapparaat worden licht verdoofd, waarna ze uit het water geschept worden.

Alle gevangen vis zijn op naam gebracht en gemeten. Vervolgens worden ze direct weer levend in het water teruggezet. Op de onderstaande foto’s is onder andere een mooie vangst brasems in het net te zien. Zo’n 50 stuks tot wel 70cm groot. De vis die op de andere afbeelding gemeten wordt is een zeelt.

Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen we deze op de website delen.