© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Verloop broedseizoen

Het broedseizoen is al even aan de gang en helaas vallen de resultaten net als voorgaande jaren tegen. Vorige week heeft de beheerder van de Groenzoom een telling gedaan om het broedsucces van weidevogels in de Bergboezem in te schatten. Tijdens de telling was het akelig stil in de polder.

30-05-2022

Resultaten telling

In het oostelijke deel van de Bergboezem zijn geen grutto- of tureluurparen gezien die mogelijk kuikens hebben. Wel hebben twee gruttoparen waarschijnlijk nog eieren. Het kan zijn dat dit een tweede legsel is nadat het eerste verloren is gegaan. Verder is één kievitsnest met 4 eieren en een kuifeendnest met 7 eieren aangetroffen. Ook zijn er 5 zingende gele kwikstaarten gezien.

In het westelijke deel van de Bergboezem was het resultaat iets beter. Hier zijn een grutto- en tureluurpaar gezien die waarschijnlijk kuikens hebben. Daarnaast zijn twee gruttoparen gezien die mogelijk nog een legsel hebben. Verder is een zingende graspieper gezien (een bijzondere waarneming voor de Bergboezem), en daarnaast zes zingende gele kwikstaarten en 4 zingende veldleeuweriken.

Telescoop Bergboezem

Onlangs is er een telescoop geplaatst aan de rand van de Bergboezem aan de Molenweg nabij molen De Valk. De komende weken kun je hier de weidevogels en andere vogels bewonderen. Het plaatsen van de kijker is mede mogelijk gemaakt door Stichting natuur en milieuwacht Berkel en Rodenrijs, de terreininrichting door beheercombinatie De Groenzoom en onder andere bebording door gemeente Lansingerland.