© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Resultaten vismonitoring

Begin dit jaar heeft Visserij Service Nederland in opdracht van HSV Groot Rotterdam visonderzoek uitgevoerd in de Groenzoom. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend.

30-05-2022

Het visonderzoek is uitgevoerd door middel van zegen- en elektrovisserij. Hier kun je meer over lezen in een eerder nieuwsbericht.

Resultaten visonderzoek

In de Groenzoom zijn 11 vissoorten gevonden. In een groot deel van het gebied waren rietvoorn (24%), zeelt (23%) en brasem (21%) qua aantallen het meest algemeen. In een klein deel van de Groenzoom komen karper, brasem en snoek het meest voor.

Verder groeien er in de Groenzoom weinig vissen succesvol op tot groot formaat. Dit komt waarschijnlijk doordat aalscholvers en snoeken kleine vissen opgegeten. Daarnaast zijn er in de winter weinig geschikte schuil- en opgroeilocaties.

Vissen in de Groenzoom

In de Groenzoom mag op verschillende plekken gevist worden. Meer informatie over de regels omtrent vissen in de Groenzoom vindt je hier.