© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Resultaten enquete De Groenzoom 2020

27-10-2020

Hoe heeft De Groenzoom zich afgelopen jaren ontwikkeld? Welke mogelijkheden ziet u om recreatieve- en natuurwaarden in het gebied te vergroten? Met deze vragen hebben zo’n 240 mensen ons geholpen door het invullen van de enquête. Onderstaand de resultaten. 

In de periode september oktober heeft evenals in 2016 en 2018 de enquête online gestaan. In deze periode van circa 5 weken hebben 240 unieke personen de enquête ingevuld. Hieronder vindt u de belangrijkste resultaten. Allereerst is gevraagd wie de bezoekers zijn en welke activiteiten zij ondernemen in het gebied. Daarnaast is gevraagd welke kansen en knelpunten zij in het gebied zien.

Activiteiten

Bijna 90% van de bezoekers komen naar de Groenzoom om te ontspannen, er even tussen uit te zijn of te bewegen. Dit doen ze in de vorm van wandelen of fietsen. De drie activiteiten die duidelijk de voorkeur genieten in het gebied zijn de natuur ca 30% (vogels spotten, fotograferen), sporten ca. 25% (hardlopen, skaten)en de hond uitlaten ca. 20%. Kanoën en suppen (4%) en paardrijden (5%) zijn activiteiten die ca. 10 geënquêteerde in De Groenzoom uitvoeren.

2/3 van de bezoekers van de Groenzoom gaan ook regelmatig naar andere vergelijkbare natuurgebieden om te wandelen, hardlopen of te fietsen. Maar ook bijna 1/3 van de bezoekers vindt de Groenzoom een uniek natuur-recreatiegebied.

Bereikbaarheid

Het overgrote deel van de bezoekers komt lopend, met de fiets of op de scooter naar het gebied. Buiten deze manieren komen er ook mensen met de auto, skatend of te paard naar de Groenzoom. Op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en hoe makkelijk het gebied te vinden is wordt  erg goed gescoord.

Voorzieningen

Gemiddeld scoren de voorzieningen een ruime voldoende, namelijk een 6,9. De fietspaden zijn van erg goede kwaliteit en krijgen score van een 8,4.  De speelplekken krijgen maar net een voldoende, namelijk 5,6. Ook hondenuitlaatvelden en vliegervelden vragen met een 6je om aandacht. Naast het geven van cijfers hebben de bezoekers ook aan kunnen geven wat verbeterpunten zijn voor de Groenzoom op het gebied van de voorzieningen.

  • Een van de vaakst genoemde is het plaatsen van meer bankjes, vooral naast de wandelpaden. Ook afvalbakken wij entrees en parkeervoorzieningen zijn regelmatig benoemd.
  • Paarden lopen vaak op de fiets- en voetpaden, zo komt er ook vaak paardenmest op de fietspaden waar de fietsers en wandelaars zich weer aan ergeren. Meer ruiterpaden worden als een mogelijke maatregel gezien.
  • Een ander vaak genoemd probleem is dat de routes voor wandelaars onduidelijk zijn of slecht op elkaar aansluiten. Plaatsen van meer naambordjes en informatieborden met bijvoorbeeld een kaart. Ook digitaal zou routing duidelijk gemaakt kunnen worden.
  • Honden in het gebied roepen verschillende reacties op. Vooral duidelijke regelgeving in het gebied is een aandachtspunt.
  • Ook werd het idee genoemd om een watertappunt te plaatsen.
  • Er zijn weinig speelplekken aanwezig, en de grasvelden die er zijn hebben erg lang gras en zijn ongelijk.

Het terrein

Het terrein scoort gemiddeld een 7 van de bezoekers. De bezoekers voelen zich er veilig. Een factor waar erg slecht op gescoord wordt is de mate van aanwezigheid beschutting. Ook horizonvervuiling is een aspect waar we aandacht aan moeten geven.

Bij de vraag wat de mensen als verbeterpunt zien voor het terrein van de Groenzoom komen er duidelijk twee antwoorden naar voren:

  • Meer bomen en opgaande beplanting in het gebied
  • Meer locaties om te schuilen bij neerslag en wind.

Bij de vraag Welke ontwikkelingen zullen de kwaliteit van de Groenzoom verbeteren? Werd  aangegeven dat het verbeteren van de wandelroutes erg belangrijk is. Een kwart is voorstander van streekproducten in het gebied, eveneens een kwart voor horeca. Ruim 10% vindt kanoverhuur een verbetering.

Een overgroot deel van de bezoekers ervaart de drukte in het gebied als goed (gezellig) of voldoende (prima). 10% vindt het te druk, 2 personen ervaren overlast.

Als rapportcijfer over het algemeen krijgt het natuur- recreatiegebied de Groenzoom een dikke 8.

Betrokkenheid

Ongeveer de helft van de bezoekers is bekend met Beheercombinatie de Groenzoom.

De activiteiten georganiseerd door de Beheercombinatie kennen een wisselende bekendheid. 1/3 van de bezoekers is bekend met de natuurwerkdagen die georganiseerd worden, een aantal hebben zelfs al ooit deelgenomen. Meer dan 60% van de bezoekers is bekend met de natuurexcursies die georganiseerd worden.

Het gebruikersplatform is bij 20% van de respondenten bekend.

Vervolg

Samen met alle betrokken partijen gaan we de resultaten van de enquête bekijken en verder analyseren. Op basis daarvan kijken we welke maatregelen we kunnen doorvoeren om verbeteringen door te voeren. Dit gebeurt onder andere via het nieuwe beheerplan, dat komend jaar opgesteld wordt.

Foto’s Cor Noorman