© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Onderhoud bosplantsoen

4-11-2020

Deze week maken we een start met het onderhoud van het bosplantsoen. Komende jaren snoeien we dit bosplantsoen gefaseerd om de afschermende functie te behouden en de waarde voor fauna te vergroten. Wij informeren u in dit bericht graag hierover.

Functies bosplantsoen

Aan de randen van De Groenzoom staan op diverse plekken bosschages van onder andere meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos en hazelaar. Deze plantsoenen hebben meerdere functies, waarbij de volgende twee in De Groenzoom de belangrijkste zijn:

  1. Afschermen bebouwing

De Groenzoom is gelegen in een stedelijke omgeving met woningen en kassen direct grenzend aan het gebied. Om de natuurbeleving te optimaliseren is in de aanlegfase bosplantsoen aan de randen van het gebied geplant om deze bebouwing aan het zicht te onttrekken. Een dichte beplanting is nodig om deze functie te behouden.

  1. Waarde voor flora en fauna

De bosschages bieden beschutting aan vogels en kleine zoogdieren.  Aan de randen van het bosplantsoen foerageren insecten en vlinders. Een diverse soortensamenstelling van de bosschages en geleidelijke randen met luwtes waar ook kruiden zich kunnen ontwikkelen bieden voor fauna de meeste mogelijkheden.

Wat gaat er gebeuren?

De beheercombinatie snoeit verspreid door het gebied het bosplantsoen,  zodat de functies van het bosplantsoen ook op lange termijn vervuld blijven. Doordat sommige soorten zich sneller ontwikkelen als andere nemen deze de overhand. Ook schieten sommige soorten hoog door, waardoor er onder de beplanting door gekeken kan worden. Bovendien kunnen we door beheeringrepen de diversiteit in soorten en biotopen (verschillende type vegetatie) vergroten. Door inhammen te realiseren kunnen we bijvoorbeeld windluwe plekken creëren waarvan vlinders profiteren. We starten met deze ingrepen aan de noordzijde van De Groenzoom. In het begin zal het er wat anders uitzien dan hoe het eerst was. Echter zal dit het waard zijn zodra de nieuwe vegetatie opkomt en de natuur zich mooi gaat ontwikkelen!

En waarom eigenlijk?

De bomen, struiken en alle andere flora in de Groenzoom hebben ruimte nodig om te groeien. Momenteel staan bepaalde struiken te benauwd op elkaar. Om ze weer ruimte te geven zullen we wat weg moeten halen. Als dit dan eenmaal gebeurd is, zal het misschien wat kaler zijn, maar na een paar jaar zul je zien dat de beplanting zich erg mooi kan ontwikkelen. De bomen zullen breder en hoger groeien en de diverse fauna in de struiken zul je ook blijven houden. Verder zullen er ook meer vlindersoorten komen op de nieuwe stukken natuur. Dat is dus ook waarom we dit uitvoeren; een mooi natuurgebied in een stedelijke omgeving!

Door: Gijs Greeve

Foto’s Cor Noorman en Ben Groenen