© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Grutto’s gevolgd

15-10-2020

Al vele jaren ringt Willem Brandhorst in het broedseizoen grutto’s in de Bergboezem. Deze grutto’s worden vervolgens waargenomen op uiteenlopende plaatsen in Europa en Afrika. Uiteindelijk keert een groot deel ieder jaar weer terug in de Bergboezem.

Bergboezem

Het beheer van der Bergboezem is volledig gericht op de weidevogel. In het voorjaar laten we plas-dras situaties ontstaan waarin de weidevogels kunnen fourageren. Tijdens het broedseizoen van 15 maart tot 15 juni voeren we in de Bergboezem geen werkzaamheden uit. Nadien wordt gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd. Door af te voeren stimuleren we de ontwikkeling van een kruidenrijke en open vegetatie waarin de kuikens voldoende voeding kunnen vinden. Zij moeten namelijk zodra ze uit het ei zijn zelf op zoek naar kleine insecten om zich te voeden. In kruidenrijke graslanden treffen ze deze het meest aan.

Nationale vogel de Grutto

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. In 2015 is de grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel. (bron: vogelbescherming)

Onderzoek Grutto’s

Jaarlijks worden in De Groenzoom Grutto’s geringd om hen te kunnen volgen. Waar trekken ze naar toe na het broedseizoen? Welke vogels keren weer terug naar hun geboortegrond? Via de onderstaande knop kun je waarnemingen van diverse in de Bergboezem geringde grutto’s bekijken. Hun enorme reizen via Portugal naar Senegal. En in het voorjaar uiteraard weer terug, om weer terug te keren in De Groenzoom. Indrukwekkend.

Broedseizoen 2020

Afgelopen jaar was een slecht broedseizoen voor de Grutto. Door de droogte konden de oudervogels onvoldoende voeding vinden. Ze verlieten in diverse gevallen vroegtijdig het nest. Helaas bereikte maar een klein aantal kuikens de vliegvlugge leeftijd. Ze vertrokken ook eerder op hun trek naar de verre oorden waar ze ook de jaren daarvoor vertoefde. Afwachten weer welke Grutto’s ook volgend jaar weer de Bergboezem aan doen. Wij kijken er nu al naar uit!

Afbeeldingen: Cor Noorman