© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Hoeve De Groenzoom

12-05-2020

Komende tijd stellen we enkele pachters aan u voor. In dit artikel Hoeve De Groenzoom van de familie De Koning. 

Vleesveehouderij Hoeve de Groenzoom is middenin de Groenzoom gelegen. Vanaf medio april vormt  De Groenzoom het buitenverblijf voor de vleeskoeien en schapen van de Hoeve. Niet alleen vinden veel mensen het leuk om de dieren te zien, de aanwezigheid van deze dieren maakt de vegetatie van De Groenzoom ook kleurrijker.

Beweiding

De beweiding met koeien en schapen zorgt voor variëteit in het landschap. Op de beweide percelen komt plaats voor een bloemrijke vegetatie. Doordat deze weides niet meer bemest worden, neemt  de grasgroei met de jaren af. Soorten als fluitenkruid en madelief treffen we daar nu al aan. In de loop der tijd zal de diversiteit toenemen. Tussen de koeien en schapen vinden weidevogels een plek om te broeden, vlinders benutten de verspreid staande distels om hun voedsel te verzamelen.

Hoeve De Groenzoom

“Het laten grazen van koeien en schapen in De Groenzoom past prima in onze bedrijfsvoering. De dieren weiden zelf hun kostje bij elkaar en liggen meestal herkauwend in de gras. Regelmatig nemen we een kijkje of alles goed gaat met de dieren, het tellen van het aantal dieren is daarbij vaste prik om te zien of ze er allemaal nog zijn. Daarnaast controleren we de gezondheid. Gezonde en blije dieren maken de boer ook blij”, aldus Michel de Koning.

Nabeweiding

In het najaar maakt Beheercombinatie De Groenzoom graag gebruik van de schapen van Hoeve de Groenzoom voor nabeweiding. Dit betekent dat percelen die 2 of 3 keer gemaaid zijn door de schapen in de herfst en het begin van de winter beweid worden. Hierdoor gaat de vegetatie kort de winter in, waardoor kruiden in het voorjaar meer kansen krijgen.

Contact

De schapen met hun lammeren lopen evenals de koeien van Hoeve de Groenzoom  verspreid door het gebied. Op de kaart (link) kunt u zien welke percelen dit zijn. Heeft u betreffende de dieren op deze percelen vragen, dan kunt u contact opnemen met Michel de Koning, te bereiken via 06-10487471.

De levendige combinatie van de bloemenweides, koeien en schapen verleidt menig (hobby)fotograaf tot het maken van een bijzondere foto. Ontwikkeling van natuur en recreatie en lokaal ondernemerschap vullen elkaar dan ook mooi aan. Een prettige manier van samenwerken, met een mooi resultaat.

Afbeeldingen: Cor Noorman en Ben Groenen