© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Planteninventarisaties

25-06-2020

Inmiddels werk ik nu al 2 maanden als stagiair bij idverde Advies. In deze periode ben ik veel bezig geweest met het inventariseren van De Groenzoom.

Inventarisatie

Ik heb mijn derde en grootste inventarisatie ronde er nu op zitten. Nu het broedseizoen afgelopen is mag ik in meer gebieden in de Groenzoom komen, vanaf dichtbij is het toch makkelijker om planten van elkaar te onderscheiden dan vanaf ver weg. Ook staan in deze periode de meeste doelsoorten in bloei. Hierdoor is het op dit moment het makkelijkst om de verschillende planten te onderscheiden en ze in kaart te brengen.

Waarnemingen

Veel verschillende planten komen al voor in De Groenzoom. Vooral fluitenkruid, scherpe boterbloem, timoteegras en madeliefjes zijn in elk gebied wel waargenomen. Dit zijn allemaal soorten die niet heel kieskeurig zijn voor de grond waarop ze willen groeien en komen dus ook op veel plekken voor. Knoopkruid komt ook al op sommige plekken voor. Deze plant valt erg op door zijn paarse bloemen.

De minder aanwezige planten zijn planten zoals wilde peen, grote ratelaar en brunel. Deze planten zijn al wel waargenomen in het gebied maar meestal maar op specifieke plekken. Daarnaast zijn er ook nog planten die nog niet in het gebied zijn gevonden. Zoals kale jonker en echte koekoeksbloemen, dit zijn planten die op vrij nat gebied voorkomen.

Stage

Ik heb het erg naar mijn zin in De Groenzoom. Het is leuk om al deze nieuwe flora en fauna te zien. Tijdens mijn studie ben ik wel eens naar buiten geweest voor planten onderzoek maar het leren was toch vooral theoretisch. Het is leuk om deze leerstof nu in de praktijk te kunnen gebruiken. Ik leer veel nieuwe dingen over de planten die ik vanaf foto’s al kende, maar ze in het echt zien is toch een hele nieuwe ervaring.

Artikel: Arie Ebbenhorst

Afbeeldingen: Arie Ebbenhorst