© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Wilgen knotten

09-11-2020

De natuurwerkdag kon afgelopen weekend helaas geen doorgang vinden. Mogelijk heeft u wel deelgenomen aan de actie natuur in je tuin, of gaat u daar komende weken nog mee aan de slag. Het knotten van de wilgen, afgelopen jaren gestart tijdens de natuurwerkdag, vindt komende periode wel gewoon plaats.

Natuur in je tuin

Als alternatief voor de natuurwerkdag werd #natuurinjetuin geïntroduceerd. LandschappenNL daagde je uit om tijdens het natuurwerk weekend iets toe te voegen aan jouw natuur dichtbij huis. Maar dat kan komende weken ook nog prima. Via de link vind je informatie hoe je aan de slag kunt. Bijvoorbeeld met het niet winter klaar maken van je tuin en deze wel geschikt te maken voor allerlei fauna om er in de winter te verblijven. In 2021 hopen we weer deel te nemen aan de landelijke natuurwerkdag.

Waarom knotten

Het knotten van de wilgen langs onder andere het pad op de kade van de Ruyvense Vaart voert beheerder Cor Noorman komende weken uit. Hij is inmiddels gestart. Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg) die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. Na het afzagen van de takken (knotten) vormt de boom spoedig weer uitlopers. Om te voorkomen dat deze te dik en te zwaar worden, en de boom uit elkaar scheurt, moeten knotwilgen regelmatig worden geknot. Alle uitlopers worden verwijderd, een verdikte knot blijft op de stam over. Het knotten vindt eens in de twee tot drie jaar plaats en wordt bij voorkeur niet bij alle bomen in een gebied tegelijk gedaan, maar gefaseerd. Zo blijven er voldoende schuilplaatsen, voedsel en voortplantingsmogelijkheden beschikbaar voor tal van dieren. Ook groeien op knotwilgen diverse soorten varens, mossen en korstmossen.

Foto’s nevenstaand gemaakt tijdens eerdere natuurwerkdagen.