© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Geslaagde vierde natuurwerkdag in de Groenzoom

05-11-2019

Elke eerste zaterdag van november vindt de landelijke natuurwerkdag plaats, een initiatief van LandschappenNL. De natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen, waaraan jaarlijks ruim 10.000 mensen deelnemen. Dit jaar hebben in totaal 13.915 vrijwilligers verspreid over 562 locaties de mouwen opgestroopt om te werken aan de inrichting, het behoud en herstel van leefgebieden voor flora en fauna. Zaterdag 2 november vond de vierde natuurwerkdag in De Groenzoom plaats. Evenals vorig jaar stond het gefaseerd (om en om) knotten van wilgen op het programma. Van de vrijgekomen takken worden takkenrillen gemaakt en een deel van de takken wordt door omwonenden gebruikt om nieuwe wilgen op te laten groeien.

Waarom wilgen knotten?
Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg) die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. Na het afzagen van de takken (het knotten) zal de boom spoedig weer uitlopers vormen. Oude knotwilgen geven met hun indrukwekkende knoesten het Nederlandse landschap van oudsher een karakteristiek sfeerbeeld mee. Om te voorkomen dat de takken  te dik en te zwaar worden en de boom uit elkaar scheurt, moeten knotwilgen regelmatig worden geknot. Normaliter gebeurt dit eens in de 3 jaar en bij voorkeur niet alle bomen in een gebied tegelijk, maar gefaseerd (om en om). Naarmate knotwilgen ouder worden, ontstaan door allerlei invloeden spleten en gaten in bast en knot. Dergelijke oude en verweerde knotwilgen bieden nestgelegenheid en voedsel aan vogels, insecten, planten, (korst)mossen en paddenstoelen. Landschappelijk gezien zijn knotwilgen karakteristiek voor een open polderlandschap. Een van de doelstellingen van de Beheercombinatie is De Groenzoom zodanig te beheren dat het karakteristieke open polderlandschap behouden blijft. Knotwilgen vormen hierin dus belangrijke ecologische elementen.


Introductie werkzaamheden – samen voor biodiversiteit
Omstreeks 09:00 uur hadden zich acht vrijwilligers (6 volwassen en twee kinderen van 7 jaar) verzameld bij atelier de Hichte aan de Kleihoogt in Berkel en Rodenrijs. Voordat men daadwerkelijk aan de slag ging, kregen de deelnemers uitleg van beheerder Cor Noorman over het hoe en waarom van wilgen knotten. Het onderwerp ‘veilig werken’ werd hierbij nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.

Elk jaar verzorgt LandschappenNL een presentje voor de vrijwilligers. Dit jaar was het thema ‘samen voor biodiversiteit’. Elke vrijwilliger kreeg een waaier met afbeeldingen van een aantal bijensoorten en 6 tuintips om je tuin bij-vriendelijker te maken, zoals bijvoorbeeld ‘laat dode plantenstengels staan’, en ‘weg met die tegels’. Alle Nederlandse tuinen bij elkaar vormen het grootste natuurgebied. Laat je tuin weer zoemen…!


Klein groepje vrijwilligers, toch veel werk verzet
Na de korte introductie ging men op de fiets naar de knotlocatie langs het Ruivensepad waar zo’n 150 wilgen stonden te wachten om van hun pruik te worden verlost. Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind. Nauwelijks een kwartier bezig of het begon te stortregenen. Helaas bleek dit teveel voor de kinderen die verkleumd en drijfnat met hun vader huiswaarts keerden. Pas na een uur werd het droog en kregen we zowaar de zon te zien. Ondanks het kleine groepje vrijwilligers zijn in nog geen twee uur tijd toch nog 30 wilgen geknot.


Vrijwilligers bedankt!
Na afloop werd in de Hichte nog geruime tijd in een gezellige sfeer nagepraat onder het genot van een kop koffie, thee, melk en diverse belegde broodjes. Beheercombinatie De Groenzoom kijkt terug op een geslaagde natuurwerkdag en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Wij hopen volgend jaar weer een leuke natuuractiviteit te kunnen organiseren.

Tekst: Cor Noorman, Berkel en Rodenrijs 4 november 2019