© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Muskusratten in De Groenzoom

04-12-2019

Er zijn muskusratten gesignaleerd in de Groenzoom. Ze vormen een behoorlijke bedreiging voor de veiligheid van de oevers van de waterpartijen. De Groenzoom ligt door de vroegere uitvening een stuk lager dan de zeespiegel en wordt daarom omringd door dijkjes, dijken en boezems. Het gebied wordt drooggehouden door verschillende gemalen die het water naar de hoger gelegen Oost- en Westboezem wegpompen. Als de kades langs die wateren door muskusratten zouden worden ondermijnd, zou dijkdoorbraak het gevolg kunnen zijn.

Gangengravers
Muskusratten zijn geduchte gravers met een voorkeur voor dijken en oevers. Ze graven er meterslange gangenstelsels in en richten er hun holen in. Een beetje muskusrat verzet per jaar een kruiwagen of tien, vijftien aan grond per jaar en vormt daarmee een ernstige bedreiging voor de dijken in De Groenzoom. Bovendien eten zij het jaar rond het riet van de rietkragen die eigenlijk bedoeld zijn om de natuurvriendelijke oevers te beschermen tegen instabiliteit en afkalving. De door de grote ratten weggegraven grond verdwijnt ook nog eens in de sloten en boezems terecht waardoor de waterafvoer kan gaan stagneren.

Net konijnen
Net als konijnen planten de muskusratten zich in hoog tempo voort, vijf tot tien jongen per worp zijn geen uitzondering waarbij je moet weten dat een volwassen vrouwtje tot wel driemaal per jaar een nest kan werpen. Omdat ze in deze contreien geen natuurlijke vijanden hebben, op een verdwaalde vos na, hebben ze het rijk helemaal alleen. Op die manier kan een populatie muskusratten uitgroeien tot ongekende omvang.

Bestrijding
Ze moeten voor onze veiligheid worden bestreden en daarom heeft het waterschap speciaal opgeleide mensen ingehuurd, die in deze tijd in De Groenzoom bezig zijn met het zetten van klemmen.
De klemmen worden gemarkeerd door kleine oranje vlaggetjes op een bamboestokje.
In De Groenzoom hangen waarschuwingsbordjes om wandelaars met honden te waarschuwen. Laat de dieren in deze tijd niet loslopen, houd ze aan de lijn.

Kijk voor meer informatie op www.muskusrattenbeheer.nl

Tekst: Jan Smith

Afbeeldingen: Cor Noorman (bovenste afbeelding) Jan Smith (onderste afbeelding)