© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Maaien in De Groenzoom

25-06-2020

Afgelopen week is op diverse plekken in De Groenzoom gemaaid. Diverse lokale agrariërs helpen mee om het kruidenrijke gras mee af te voeren. 

Het was afgelopen week prachtig weer om te maaien. Doordat de bodem droog is, kan het materieel zonder schade de percelen over. Daarnaast kan het kruidenrijke gras gedroogd worden, zodat het als veevoer te gebruiken is. Door te maaien ontstaat weer een open vegetatie, zodat kruiden de kans krijgen zich te vestigen.

Lokaal veevoer

Het maaisel blijft enkele dagen liggen en wordt zonodig gekeerd. Vervolgens worden wiersen gemaakt zodat het hooi met een pers in balen geperst kan worden. Balen die onvoldoende droog zijn worden gewikkeld in plastic om broei en daarmee brandgevaar te voorkomen. Deze balen, rond en langwerpig, groot en klein, halen de lokale boeren zelf op om komende winter te voeren aan hun vee. Door de hulp van de boeren bij het verzamelen van het hooi, kunnen we in korte tijd veel locaties maaien. Dit komt de ontwikkeling van kruiden uiteindelijk ten goede. Overigens bieden de balen als ze er nog liggen ook een prima uitkijkpunt op zoek naar een prooi (zie nevenstaande foto).

Kruiden

De vegetaties waar distels en andere ruige kruiden de overhand hebben zijn niet geschikt als veevoer. Het vee eet dat niet. Dit maaisel wordt eveneens verzameld, om vervolgens gecomposteerd te worden. Zo krijgt ook dit maaisel uiteindelijk een bestemming, het wordt gebruikt om akkers en plantsoenen vruchtbaar te houden. Daarnaast houdt extra organische stof in de bodem in droge perioden vocht langer vast.

Afbeeldingen: Cor Noorman en Ben Groenen