© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Kerkuilentil in de Groenzoom

Op 26 oktober is een kerkuilentil geplaatst in de Groenzoom. Kerkuilen kunnen hierin schuilen en tot broeden komen. De til is goed te zien vanaf zowel het Voorafsche Polderpad als het Waterspoorpad.

01-11-2021

Vervangende broedplaatsen
Gebouwen aan de Noordersingel 163, naast de Groenzoom, worden gesloopt. In de betreffende gebouwen kunnen kerkuilen broeden, dus moet er vanuit de Wet natuurbescherming iets voor in de plaats komen, zogenaamde mitigerende maatregelen. Daarom is in opdracht van de provincie Zuid-Holland een kerkuilentil geplaatst.

Met behulp van een hijskraan is de kerkuilentil op een betonnen fundering en stalen constructie gezet. In de kerkuilentil zitten zitstokken en een nestkast, waar kerkuilen kunnen broeden. De til is goed te zien vanaf zowel het Voorafsche Polderpad als het Waterspoorpad. Het perceel zelf is niet toegankelijk voor onbevoegden.

In 2017 is in Purmerend ook een kerkuilentil geplaatst. Hier heeft in 2019 een kerkuilenpaartje vier jongen grootgebracht.

Nestkast steenuil
Om dezelfde reden is halverwege 2020 door een ecoloog van de provincie Zuid-Holland een nestkast voor de steenuil opgehangen. Tot nu toe is er nog niet in gebroed en zijn er geen steenuilen bij de nestkast gezien.

De nestkast voor de steenuil staat op ongeveer 90 meter afstand van de kerkuilentil, op hetzelfde grasland in een andere bomenrij. Volgens deskundigen verdragen steenuil en kerkuil elkaar tijdens het broedseizoen op deze afstand goed.

We hopen komende jaren broedparen te mogen begroeten. We zullen u hierover te zijner tijd op de hoogte houden. We broeden nog op hoe dit exact te doen, zodat we u kunnen meenemen in de broedbeslommeringen van het uilengezin dat zich hopelijk gaat vestigen.