© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Gefaseerd maaien van rietkragen

30-01-2020

Komende weken vinden op diverse locaties maaiwerkzaamheden plaats in de rietkragen, verspreid gelegen door de gehele Groenzoom.

In het kader van duurzaam rietbeheer worden in De Groenzoom rietkragen gefaseerd gemaaid. Gefaseerd maaien betekent dat we niet alles tegelijk maaien, maar jaarlijks een deel. Het maaien van riet is noodzakelijk om dichtgroeien door overmatige wilgenopslag tegen te gaan. Bomen nemen veel licht weg waardoor de kwaliteit van riet afneemt. Het maaisel wordt afgevoerd om een voedselarm systeem te creëren, zodat ook kritische oeverplanten meer kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Door gefaseerd te maaien ontstaat diversiteit in lengte, dikte en leeftijd van het riet: er ontwikkelt zich nieuw, jong riet afgewisseld met overjarig riet. Hiermee proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de specifieke eisen die rietvogels zoals onder andere blauwborst, rietzanger en kleine karekiet, maar ook bijvoorbeeld dwergmuis aan hun leefgebied stellen.

Tekst: Cor Noorman, Berkel en Rodenrijs, 30 januari 2020

Afbeeldingen: Cor Noorman