© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Sluiting Bergboezem vanwege broedseizoen weidevogels: 1 maart-15 juni

19-01-2024

Langzamerhand keren steeds meer weidevogels terug vanuit hun overwinteringsgebieden naar ons land. Zo zijn inmiddels de eerste grutto’s in de Bergboezem al gearriveerd in de plasdrasgebieden. Voor het succesvol uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van de jongen is rust van cruciaal belang. Daarom is de Bergboezem van 1 maart tot en met 15 juni afgesloten voor onbevoegden. Samen met de gemeente zien we erop toe dat mensen zich aan de regels houden. Er is daarom extra toezicht tijdens het broedseizoen door BOA’s.

Start van het broedseizoen
Begin maart keren steeds meer weidevogels terug uit hun overwinteringsgebieden naar ons land. De grutto bijvoorbeeld overwintert in de wetlandgebieden van westelijk Afrika (Senegal, Mali). Vanaf eind februari komen ze via een tussenstop in Spanje en Portugal uiteindelijk ons land binnen. Na een lange, uitputtende reis van enkele duizenden kilometers moeten ze eerst op krachten komen en hun vetreserves aanvullen. De plas-dras gebieden in de Bergboezem zijn dan belangrijke plaatsen waar ze kunnen rusten, slapen en voldoende voedsel vinden. Eenmaal op krachten gekomen breekt een drukke tijd aan van hofmakerij, paring, eieren leggen en jongen grootbrengen. Rust in deze periode is van groot belang. Om die reden wordt de Bergboezem afgesloten van 1 maart tot en met 15 juni. Daar profiteert niet alleen de grutto van, maar ook andere weidevogels waaronder kievit, tureluur, scholekster, gele kwikstaart en veldleeuwerik. Overigens zijn ook hazen bij het grootbrengen van hun jongen gebaat bij rust.

Aanlijnplicht overige gebieden Groenzoom
Ook voor andere vogels dan weidevogels is rust van groot belang voor een succesvol broedseizoen. Daarom geldt in het broedseizoen voor een groot deel van De Groenzoom een aanlijnplicht. Waar honden in deze periode aangelijnd moeten te zijn, kunt u zien op de ‘kaart hondenbeleid broedseizoen’ op de website en op informatieborden bij de ingangen van de Groenzoom.

Vragen?
We hopen op uw medewerking. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met beheerder Cor Noorman: beheer@degroenzoom.nl.