© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Pachter Mark Teeuw

20-07-2020

Komende tijd stellen we enkele pachters aan u voor. In dit artikel Mark Teeuw, die met zijn schapen de dijken in De Groenzoom beweid. 

Naast zijn hoveniersbedrijf heeft Mark Teeuw voor de hobby 170 fokooien. Zijn schapen beweiden onbenutte terreinen van gemeenten en gehuurde percelen bij boeren en tuinders. In de zomer zijn Marks Engelse texelaar rammen te vinden in De Groenzoom. Zij begrazen de dijken van de Bergboezem en de Ruyvense Vaart.

Flora en fauna

Mark verplaats de schapen met regelmaat tussen de diverse dijken. Telkens weer een ander perceel, waardoor verschillende weides gedurende het jaar een verschillende uitstraling hebben en verschillend van waarde zijn voor fauna. Dit geeft een grote impuls aan de biodiversiteit van De Groenzoom. Op de beweide gronden krijgen andere plantsoorten dan grassen de kans om zich te ontwikkelen, waardoor er meer bloemen in de weides komen. Deze bloemen zijn van belang voor een grote verscheidenheid aan insectensoorten, die zelf weer dienen als voedselbron voor de vele water- en weidevogels en hun jongen. Zo spelen Marks schapen een belangrijke rol in het lokale ecosysteem.

Recreatie en schapen

Helaas constateert Mark soms dat hekwerken waren vernield of schapen waren opgejaagd. Daarom vragen Mark en Beheercombinatie De Groenzoom samen aandacht en begrip voor de aanwezigheid van de schapen en hun (tijdelijke) omheiningen. Let er op dat hekken niet open blijven staan en dat honden de schapen niet opjagen.

Afrastering

Omdat de schapen niet altijd op dezelfde plek staan, maar de percelen rouleren, kan het voorkomen dat u nog afrastering op het oude veld aantreft. Laat deze materialen dan alstublieft liggen, Mark ruimt dit binnen enkele dagen na het verplaatsen van de schapen op. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de schapen zo goed mogelijk kunnen meehelpen aan het verhogen van het aantal bloemweides en de biodiversiteit in De Groenzoom. Dank voor uw begrip!

Afbeelding: Ingeborg Bax