© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Natuurwerkdag 2021

Zaterdag 6 november vindt de Natuurwerkdag plaats. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Deze dag sluit aan bij de landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van Nederland!

07-10-2021

Op zaterdag 6 november verzamelen we om 9 uur bij het informatiepunt van de Groenzoom bij Atelier de Hichte, Kleihoogt 1 in Berkel en Rodenrijs. Vanaf daar gaan we de Groenzoom in. Kom bij voorkeur op de fiets, dan kunt u zich gemakkelijk door het gebied verplaatsen.

Van 9:00 tot 12:00 is er een doorlopend programma met diverse activiteiten. Zo gaan we samen de wilgen knotten. Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg) die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. Na het afzagen van de takken (knotten) vormt de boom spoedig weer uitlopers. Om te voorkomen dat deze te dik en te zwaar worden, en de boom uit elkaar scheurt, moeten knotwilgen regelmatig worden geknot. Alle uitlopers worden verwijderd, een verdikte knot blijft op de stam over.

Het knotten vindt eens in de twee tot drie jaar plaats en wordt bij voorkeur niet bij alle bomen in een gebied tegelijk gedaan, maar gefaseerd. Zo blijven er voldoende schuilplaatsen, voedsel en voortplantingsmogelijkheden beschikbaar voor tal van dieren. Ook groeien op knotwilgen diverse soorten varens, mossen en korstmossen. Met de twijgen gaan we een vlechtscherm maken. Het materiaal wordt zo opnieuw benut. Kinderen kunnen aan al deze activiteiten deelnemen. Uiteraard zorgt de beheercombinatie De Groenzoom voor een versnapering. Wij hopen zoveel mogelijk deelnemers te mogen begroeten.

Via beheer@degroenzoom.nl kunt u zich aanmelden. Ook als u vragen hebt of meer wil weten over de natuurwerkdag of De Groenzoom kunt u via dit emailadres contact op met onze beheerder Cor Noorman.

Meer informatie over de landelijke natuurwerkdag vind je op natuurwerkdag.nl