© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Op zoek naar zangvogels tijdens de natuurexcursie in De Groenzoom

Op woensdag 17 mei a.s. neemt beheerder Cor Noorman u mee naar Oostmeerpolder-midden in de Groenzoom om u meer te vertellen over de vogels in het gebied. Er wordt een wandeling georganiseerd om 06:00. Aanmelden kan via beheer@degroenzoom.nl.

05-05-2023

Broedtijd
Vanaf maart is het broedseizoen gestart. Verschillende vogels zoals grutto’s en tureluurs verzamelen zich in de plasdras bij de al aanwezige kieviten en scholeksters. Hier vullen zij hun vetreserves aan na de lange reis uit hun overwinteringsgebieden. Plasdras is tegelijkertijd ook de plek waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten en waar paartjes worden gevormd. Maart is dus de tijd van aankomst en kennismaking en in april zitten de weidevogels op hun nesten.

De belangrijkste reden dat deze vogels in onze polders zijn, is zorgen voor voldoende nageslacht. De broedperiode vergt ontzettend veel energie van de vogels: baltsen, paren, schijnnestelen, eieren leggen, broeden, en het legsel en de kuikens verdedigen tegen predatoren. Zuinig zijn op elk nest, op elk ei, is dus geboden. De nesten zijn van het vroege voorjaar tot ver in juni beschermd. Vooral door de oudervogels, maar vandaag de dag ook door mensen die veelal op vrijwillige basis nesten beschermen tegen uitmaaien en vertrapping door vee. Tijdens de wandeling laat de beheerder u kennis maken met al het verschillende gedrag dat de vogels allemaal laten zien. Ook legt hij uit waarom rust zo belangrijk is voor het broedsucces.

Verzamelpunt en aanmelden
De wandeling op woensdag 17 mei start om 6:00 uur tot 08:00. Het verzamelpunt is P-plaats Microbenplaats in Berkel en Rodenrijs. De excursie is te voet over (half)verharde paden, duurt maximaal anderhalf uur en is gratis. We willen bezoekers vragen om op de fiets te komen omdat parkeergelegenheid schaars is. Wilt u mee op pad? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan beheer@degroenzoom.nl. Hondenbezitters wordt vriendelijk verzocht hun hond niet mee te nemen. Tip: Neem een verrekijker mee en zorg voor waterdichte wandelschoenen!