© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Laatste maaiwerkzaamheden

Op dit moment wordt een aantal percelen voor de derde keer gemaaid. Daarna zijn de maaiwerkzaamheden voor dit jaar klaar en gaan we verder met het slootonderhoud.

21-09-2021

Laatste percelen maaien
De meeste doeltypegebieden zijn nu twee keer gemaaid. Voor een aantal percelen gebeurt dit deze en volgende week. Het glanshaverhooiland maaien we nu voor de derde en laatste keer. Het maaisel komt deels bij lokale boeren terecht als veevoer. Daarnaast composteren we een deel, wat onder andere tijdens de jaarlijkse compostdag wordt uitgegeven.

Slootonderhoud
Vanaf volgende week starten we met het slootonderhoud. Vegetatie in de sloten (o.a. riet) en op de oever wordt met maaikorven afgemaaid en aan de kant gegooid. Dit is nodig om waterafvoer mogelijk te blijven maken. Waar waterafvoer geen prioriteit is (bijvoorbeeld beweide percelen midden in De Groenzoom) laten we ook delen staan. Dit is waardevol voor fauna. Insecten vinden hier voedsel en planten zich voort. Daarnaast biedt dit mogelijkheden om te overwinteren.