© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Hittevoorzieningen Vee De Groenzoom

26-06-2023

In de afgelopen jaren waren de zomers (extreem) heet en droog. Weerdeskundigen voorspellen dat hete zomers steeds vaker zullen voorkomen. Dit heeft effect op wilde dieren, maar uiteraard ook op het vee dat in de Groenzoom staat. We willen de dieren beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte en hittestress voorkomen. In samenwerking met de pachters in het gebied bekijken we welke maatregelen in de pachtobjecten kunnen worden getroffen.

We vragen de pachters om te zorgen voor voldoende drinkwater en extra alert te zijn op symptomen van hittestress. Maatregelen die te allen tijde kunnen worden getroffen door pachters is het plaatsen van een koeparasol of schaduwdoek.

In overleg met de Beheercombinatie de Groenzoom kan worden bepaald of het treffen van andere tijdelijke maatregelen een optie is. Hierbij kan worden gedacht aan verplaatsbare objecten zoals een boerenkar, het aanpassen van het snoeionderhoud van bomen en beplanting langs de percelen of het realiseren van takkenhopen of -rillen.

Op deze manier zorgen de beheercombinatie de Groenzoom en de pachters samen voor het welzijn van de dieren.