© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Enquete De Groenzoom 2020

21-09-2020

Hoe heeft De Groenzoom zich afgelopen jaren ontwikkeld? Welke mogelijkheden ziet u om recreatieve- en natuurwaarden in het gebied te vergroten? Help de beheercombinatie een handje met deze vragen door de enquête in vullen. 

In 2016 is de Groenzoom officieel geopend en sindsdien hebben ontzettend veel mensen dit gebied al bezocht. Vele planten en dieren hebben er bovendien hun nieuwe leefgebied gevonden. Maar het kan altijd beter, wilt u meedenken om van de Groenzoom uw achtertuin te maken…?? Vul dan snel de enquête in!!

Wie zijn wij?

Als beheercombinatie De Groenzoom zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Enerzijds betreft dit terugkerende werkzaamheden zoals het maaien van de weides en het opruimen van het zwerfafval. Anderzijds betreft dit eenmalige maatregelen om zowel de recreatieve- als natuurwaarden in De Groenzoom te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Samen ontwikkelen met de gebruikers van de Groenzoom staat centraal. In 2016 is er al een eerste enquête afgenomen, in 2018 een tweede. Met deze derde enquête peilen we of de afgelopen jaren de goede stappen gezet zijn. Tevens zetten we als beheercombinatie De Groenzoom de volgende stap tot het verzamelen van de wensen van u als gebruiker. Het is immers uw achtertuin waar u hopelijk met plezier kan genieten van de rust en de ruimte die de Groenzoom te bieden heeft.

Wat gaan we ermee doen?

Met de enquêteresultaten verzamelen we de bevindingen en wensen van de gebruiker. Het is de derde meting om inzicht te krijgen in wat u als gebruiker van de Groenzoom vindt. De resultaten worden vergeleken met die van de eerdere enquêtes, om zo te kunnen concluderen wat er de afgelopen jaren al verbeterd of juist verslechterd is. Met deze gegevens wordt het onderhoud de komende jaren verder vormgegeven.

Zelf een kijkje nemen?

De Groenzoom biedt voor ieder wat wils. Uiteraard kunt u zelf de Groenzoom bezoeken. Voor een wandeling of fietstocht, maar ook om u hengel uit te werpen of De Groenzoom vanaf het water per kano te verkennen. Daarnaast organiseren zowel de beheercombinatie als lokale verenigingen diverse activiteiten in het gebied.

Meer informatie?

Via onze website vindt u meer informatie over de activiteiten. De enquête kunt u invullen via deze link of de button op onze site degroenzoom.nl. De enquête staat open tot 19 oktober. Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.