© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

De Groenzoom in 2020

Ieder jaar kijken we hoe het met de Groenzoom gaat. Enerzijds onderzoeken we hoe het met de natuur gaat. Welke soorten komen in het gebied voor? En gaat het goed met deze soorten? Anderzijds willen we weten hoe bezoekers de Groenzoom ervaren, onder andere via de afgelopen jaar uitgevoerde enquête.

08-02-2021

Jaarlijks brengen we onze bevindingen samen in het jaarverslag, dat we aanbieden aan de gemeenten. Daarnaast maken we geheel onderstaand de infographic. Deze geeft onze bevindingen weer waarmee de ontwikkeling van De Groenzoom afgelopen jaren zichtbaar is.

Recreatie

In maart begonnen de coronamaatregelen en mochten we geen natuurwandelingen meer geven. Toch trokken mensen er massaal op uit om van de natuur te genieten en is het maanden later nog steeds druk in De Groenzoom. Wandelen, hardlopen, fietsen en skeeleren. Vooral gezinnen komen graag in De Groenzoom.

Het is lastig te zeggen of de toegenomen recreatiedruk ook invloed heeft gehad op de natuur. Door de vele wandel- en fietspaden in het gebied is er kans op grotere verstoring, maar we weten niet of dat dit jaar erger was dan voorheen.

Flora en fauna

We zien de diversiteit in het gebied toenemen. In 2020 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de vegetatie. De soortenrijkdom groeit geleidelijk. Door specifieke acties zoals het uitstrooien van maaisel met zaden elders in het gebied proberen we de verspreiding van soorten te vergroten. Ook de diversiteit van vlinders neemt nog steeds toe. De weidevogels hadden het in 2020 met name door het droge voorjaar moeilijk.

Bezoek De Groenzoom

Uiteindelijk is het belangrijk dat u kunt genieten van het gebied. Wij zijn dan ook zeer blij dat het bezoek aan het gebied gemiddeld is beoordeeld met een 8.2 (220 respondenten). Dank voor deze waardering, dat motiveert ons ook in 2021 samen met de omgeving De Groenzoom verder te ontwikkelen.

Bekijk de flyer hieronder voor meer informatie over de Groenzoom in 2020!