© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Bergboezem gesloten tijdens broedseizoen

In verband met het weidevogelbroedseizoen is de Bergboezem van 15 maart tot en met 15 juni volledig afgesloten voor bezoekers. Zo kunnen weidevogels in alle rust broeden en voor hun jongen zorgen.

08-03-2021

Broedvogels terug in het land
Langzamerhand keren steeds meer broedvogels terug vanuit hun overwinteringsgebieden. Grutto’s overwinteren bijvoorbeeld in de wetlandgebieden van westelijk Afrika (Senegal, Mali). Via een tussenstop in Spanje en Portugal komen ze uiteindelijk ons land binnen.

Op dit moment zijn de eerste grutto’s al in de Bergboezem gearriveerd. Na een lange, uitputtende reis van enkele duizenden kilometers moeten ze eerst flink aansterken. Daarna breekt een drukke tijd aan van hofmakerij, paring, eieren leggen en kuikens grootbrengen. Rust is in deze periode cruciaal.

Sluiting Bergboezem
Van 15 maart tot en met 15 juni is de Bergboezem volledig afgesloten in verband met het weidevogelbroedseizoen. Zo bieden we niet alleen de grutto, maar ook andere weidevogels zoals onder meer kievit, tureluur, scholekster, gele kwikstaart en veldleeuwerik de noodzakelijk rust om succesvol voor nageslacht te zorgen. Ook hazen zijn bij het verzorgen van hun jongen gebaat bij rust.

Tijdens de sluitingsperiode is de Bergboezem alleen toegankelijk voor weidevogelonderzoek, waarvoor een ontheffing is verleend. Maaiwerkzaamheden vinden na het broedseizoen plaats, op zijn vroegst vanaf 16 juni. Niet alle percelen worden tegelijk gemaaid, zodat oudervogels met hun (vliegvlugge) kuikens op de niet gemaaide percelen voldoende dekking tegen vliegende predatoren kunnen vinden.

Mocht u over de sluiting van de Bergboezem nog vragen hebben, neem dan contact op met de beheerder Cor Noorman: beheer@degroenzoom.nl