© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Amerikaanse rivierkreeft

In Nederland komen verschillende exoten voor die schade kunnen veroorzaken aan de natuur. Ook in de Groenzoom zien we ze af en toe langskomen, bijvoorbeeld de Amerikaanse rivierkreeft.

28-09-2022

Wat zijn exoten?
Exoten zijn soorten die niet van nature in Nederland voorkomen. Ze zijn hier door mensen gekomen en kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Zo is de Amerikaanse rivierkreeft sinds 1985 in Nederland te vinden. Omdat de soort hier bijna geen vijanden heeft, komen er steeds meer. Amerikaanse rivierkreeften zijn te vinden in stil of langzaam stromend water en kunnen de waterkwaliteit aantasten en oevers van sloten beschadigen.

Rivierkreeften in de Groenzoom
In de Groenzoom wordt af en toe met het jaarlijks slootschonen een Amerikaanse rivierkreeft opgevist. Deze waarnemingen registreren we. Daarnaast komen er soms meldingen van de Amerikaanse rivierkreeft in tuinen van omwonenden. We doen geen gericht onderzoek naar het voorkomen, maar de soort komt waarschijnlijk nog niet erg veel voor in de Groenzoom. Er is daarom ook geen bestrijdingsprotocol opgesteld voor de Amerikaanse rivierkreeft.

Rivierkreeft gezien?
Aan het eind van de zomer en begin van de herfst kunnen Amerikaanse rivierkreeften het land op komen, als het hard heeft geregend. Heb je een Amerikaanse rivierkreeft of een andere exoot gezien? Stuur dan een foto en de locatie door naar de beheerder van de Groenzoom (beheer@degroenzoom.nl).