© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Akkerdistels

08-08-2019

Doordat de grond flink geroerd is bij de aanleg en het beheer extensiever is geworden, hebben zich akkerdistels gevestigd in De Groenzoom. Afgelopen jaren hebben wij locaties waar akkerdistels veel voorkomen, zoals de kades, intensiever gemaaid. Wij zien hierdoor een duidelijke afname van de omvang van akkerdistels in De Groenzoom. Wij maaien akkerdistels echter niet allemaal structureel af, omdat deze ook van grote waarde zijn voor flora en fauna.

De hoofdbloeitijd valt in de maanden mei en juni. In die periode zijn akkerdistels van cruciaal belang voor vlinders en andere insecten zoals onder andere bijen, hommels en zweefvliegen. Door het gevoerde beheer ontwikkelen zich steeds meer andere kruiden in De Groenzoom die deze rol geleidelijk overnemen. Zolang er onvoldoende andere geschikte nectarplanten zijn, blijft akkerdistel van cruciaal belang voor het bevorderen en in stand houden van de vlinderpopulatie.

Medio juni vormt zich zaadpluis. Vanaf dit moment verliest akkerdistel zijn waarde als stuifmeel- en nectarleverancier voor insecten, maar vormt dan in toenemende mate een voedselbron voor diverse zangvogels zoals groenling, putter en kneu. Akkerdistel is tevens waardplant van de rupsen van de distelvlinder. De rupsen kunnen alleen overleven op distels. Verder bieden distels dekking aan onder andere fazanten en hazen bij (vermeend) gevaar.

Worden distels vanaf half juni gemaaid, dan vindt vanaf begin augustus een tweede bloei plaats. Die tweede bloei biedt dan weer opnieuw voedsel voor tal van insecten en helpt bijvoorbeeld diverse soorten vlinders een tweede of zelfs een derde generatie te voltooien. Om die reden is het zo belangrijk distels in fasen te maaien (sinus maaibeheer) om over een lange periode (mei-november) voldoende nectar- en stuifmeelaanbod te hebben. Voor genoemde zangvogels zorgt die tweede bloei uiteindelijk voor voedsel tot in december.

In de directe nabijheid van woningen proberen wij zoveel mogelijk te maaien. Bij harde wind is het mogelijk dat pluis grotere afstanden aflegt, ook van buiten De Groenzoom naar woningen vlak grenzend aan De Groenzoom. Enige last kunnen wij dan ook niet volledig voorkomen.