© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Natuurwerkdag 2022

Zaterdag 5 november a.s. kunnen volwassenen deelnemen aan verschillende activiteiten tijdens de Natuurwerkdag in De Groenzoom. Deze dag sluit aan bij de landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van Nederland!

14-10-2022

Doe mee
Op zaterdag 5 november verzamelen we om 9.00 bij de vogelkijktoren (kruising Ruyvensepad-Terpenpad). Vanaf hier gaan we de wilgen gefaseerd knotten. Kom bij voorkeur op de fiets, dan kunt u zich gemakkelijk door het gebied verplaatsen.

Wat gaan we doen?
We gaan samen op pad om wilgen te knotten. Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg) die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. Na het afzagen van de takken (knotten) vormt de boom spoedig weer uitlopers. Om te voorkomen dat deze te dik en te zwaar worden, en de boom uit elkaar scheurt, moeten knotwilgen regelmatig worden geknot. Alle uitlopers worden verwijderd, een verdikte knot blijft op de stam over. Het is aan te raden om tijdens deze activiteit uw eigen werkhandschoenen mee te nemen.

Het knotten vindt eens in de drie tot vier jaar plaats en wordt bij voorkeur niet bij alle bomen in een gebied tegelijk gedaan, maar gefaseerd. Zo blijven er voldoende schuilplaatsen, voedsel en voortplantingsmogelijkheden beschikbaar voor tal van dieren. Ook groeien op knotwilgen diverse soorten varens, mossen en korstmossen. Met de twijgen worden later takkenrillen gemaakt. Het materiaal wordt zo opnieuw benut. Uiteraard zorgt de beheercombinatie De Groenzoom deze dag voor een versnapering. Wij hopen zoveel mogelijk deelnemers te mogen begroeten.

Aanmelden natuurwerkdag De Groenzoom
Via beheer@degroenzoom.nl kunt u zich aanmelden. Ook als u vragen heeft of meer wilt weten over de natuurwerkdag of De Groenzoom kunt u via dit e-mailadres contact op met onze beheerder Cor Noorman.

Meer informatie over de landelijke natuurwerkdag vind je op natuurwerkdag.nl