© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Gratis compost uit De Groenzoom op te halen

Op zaterdag 10 april 2021 kunnen geïnteresseerden tussen 09:00 en 12:00 uur gratis ‘Groenzoomcompost’ afhalen aan de Kleihoogt 60, Berkel en Rodenrijs. Om een kruidenrijke vegetatie in het natuur- en recreatiegebied te realiseren worden diverse percelen twee keer per jaar gemaaid. De nieuwe kruidenrijke vegetatie heeft een positief effect op de weidevogels en andere dieren in het gebied. Het maaisel is verwerkt tot compost. Met de compost kunt u uw moestuin en bloemenborders verrijken. De compost ligt los in de hoop. Breng dus uw eigen zakken, bakken of kar mee om de compost te vervoeren. Op is op, dus zorg dat u op tijd bent. Uiteraard houden wij alle geldende coronamaatregelen in acht. De compost wordt kosteloos aangeboden door beheercombinatie De Groenzoom.

25-03-2021

Compost maken
Gedurende bijna één jaar is het gemaaide gras gecomposteerd. Door de warmte (broei) in het gras zijn temperaturen van zo’n 70°C ontstaan, welke in de loop van de tijd zijn gezakt tot een constante temperatuur van 50°C. Hierdoor zijn onkruidzaden én ziektekiemen afgedood*. Door te composteren zorgen we voor een mooie en duurzame manier van hergebruik van organisch ‘afval’; u hoeft immers geen (kunst)mest te gebruiken. Compost zorgt ook voor het vastleggen van CO2 in de bodem.

Maatregelen omtrent Covid-19
De locatie is zeer ruim ingericht, waardoor het mogelijk is om gelijktijdig op ruime afstand van elkaar de compost op te halen. De compost ligt op een grote hoop en mag naar behoefte worden ingeladen. Wel vragen we u om zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. Neem uw eigen materiaal mee om de compost in te laden en te vervoeren. Denk aan een schop of riek, zakken en/of kar. Wanneer het op enig moment te druk is, zullen we u vragen in de auto te wachten tot een voorganger gereed is met inladen.

____________________
*Beheercombinatie De Groenzoom is niet aansprakelijk voor eventuele onkruiden of ziektes die ondanks het zorgvuldig doorlopen proces toch tot ontwikkeling komen.