© Jan Smith

DE GROENZOOM

Recreatie & Natuur

© Cor Noorman

Broedseizoen van start

Het broedseizoen gaat weer bijna van start (15 maart – 15 juli) en de eerste weidevogels zijn al gesignaleerd. Om dit broedseizoen succesvol te laten verlopen, wijzen we u op een aantal zaken.

01-03-2022

Start van het broedseizoen
Steeds meer broedvogels komen terug uit hun overwinteringsgebieden en vanaf 15 maart beginnen verschillende soorten (weide)vogels met broeden. Wanneer dit precies is verschilt tussen soorten en hangt af van het weer.

Sluiting Bergboezem
Voor broedvogels is het belangrijk dat het gebied zo rustig mogelijk is. Daarom beperken we de verstoring door recreatie op plekken met grotere natuurwaarden. De Bergboezem is van 1 maart tot en met 15 juni volledig afgesloten. Zo kunnen verschillende weidevogels, zoals de grutto, tureluur, scholekster en kievit na een lange vlucht allereerst weer op krachten komen. Begin maart is de Bergboezem door de aanwezige plas-dras een belangrijke plek voor weidevogels om eten te vinden. Vervolgens trekt een deel van deze vogels door naar omringende gebieden of andere gebieden in bijvoorbeeld Friesland. Anderen blijven in de bergboezem om in alle rust te broeden en hun jongen te verzorgen. Tijdens deze periode is de Bergboezem alleen toegankelijk voor weidevogelonderzoek.

Aanlijnplicht
Om de rust te bewaren moeten honden tijdens het broedseizoen aangelijnd blijven in een groot deel van de Groenzoom. Waar honden in deze periode wel los mogen lopen kunt u zien op de kaart op de website en op informatieborden bij de ingangen van de Groenzoom.

Vragen?
We hopen op uw medewerking. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met beheerder Cor Noorman: beheer@degroenzoom.nl.